ข้อมูลติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
171/5 ม.4 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

089-455-3650/080-921-2772